Kandydat.net

Agencja pracy, pracownicy ze wschodu.

Korzyści biznesowe

Korzyści biznesowe wynikające z współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami są nieocenione. Nasza firma może zapewnić naszym partnerom pracowników z niezbędnymi pozwoleniami legalnego pobytu i zatrudnienia w Polsce. Oto lista najważniejszych korzyści biznesowych, jakie nasi partnerzy mogą zyskać dzięki tej współpracy:

1

Redukcja czasu i kosztów procesu rekrutacji.

2

Obniżenie kosztów stałych pracodawców zatrudniających pracowników etatowych.

3

Leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników oddelegowanych do określonych zadań, który nie dotyczy pracownika, a tylko wykonywanej przez niego pracy.

4

Obsługa outsourcingowa, do której świadczenia zobowiązuje się zatrudniony, jest kwalifikowana jako koszty zewnętrzne.

5

Koordynator zespołu i brygadzista grupy zastępują pracę managerów.

6

Gwarancja ciągłości pracy w przypadku zmiany osoby na stanowisku.

7

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem przez ograniczenie spraw administracyjnych, zgłoszeń do ZUS, szkoleń BHP, itp.

8

Przekazanie firmie zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej.

9

Leasing cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi odbywa się w uproszczonych formalnościach, a możliwość zatrudnienia jest możliwa na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu.

Zaufali nam

Referencje

Już wkrótce…